O mnieTerapiaOfertaGaleriaKontakt
     
Założeniem prowadzonej terapii logopedycznej
i pedagogicznej jest korekta wad wymowy
z jednoczesnym rozwijaniem funkcji wzrokowych, słuchowych ( słuch fonemowy i fonematyczny ), językowych i motorycznych ( w tym grafomotorycznych ) oraz ich współdziałania.
 
 
Funkcje te leżą u podstaw złożonych czynności czytania
i pisania. Celem terapii jest także kształtowanie lateralizacji
( ustalenie ręki dominującej ) oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni ( otoczeniu, czasie, umiejętności różnicowania, uogólnienia, klasyfikowania,określanie podobieństw i definiowania ). Terapia dostosowana jest do indywidualnego tempa rozwoju każdego dziecka.