O mnieTerapiaOfertaGaleriaKontakt
6
Gabinet Terapii Pedagogicznej i Logopedycznej
Prowadzi usługi w zakresie:   7
5 kompleksowej diagnozy i terapii wszystkich wad wymowy
4 wprowadzania alternatywnych sposobów komunikacji dla dzieci niemówiących
3terapii pedagogicznej i logopedycznej dzieci upośledzonych umysłowo, z autyzmem i MPD ( mózgowym porażeniem dziecięcym)
2 reedukacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - problemy z :
- czytaniem
- pisaniem - grafomotoryką
- nadpobudliwością ruchową z deficytem uwagi
- zahamowaniem psychoruchowym z zaburzoną uwagą